Digitalna pristupačnost

Osobe s različitim oblicima poteškoća, kao što su vidne, slušne, motoričke ili kognitivne, starije i ozlijeđene osobe, često se susreću s preprekama u pristupu digitalnom sadržaju, što ograničava njihovu sposobnost korištenja informacijama i uslugama koje pružaju tijela javnog sektora putem interneta i mobilnih aplikacija. Kako bi se riješio to pitanje, Hrvatska je 2019. godine donijela Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, koji je stupio na snagu 23. rujna 2019. godine.

Taj Zakon donosi brojne koristi, uključujući prilagodbu digitalnih sadržaja tijela javnog sektora, čime se stvara inkluzivno društvo s jednakim mogućnostima za sve građane u digitalnom okruženju. U Hrvatskoj, koja ima više od 620 tisuća osoba s invaliditetom, taj Zakon omogućuje bolju pristupačnost digitalnim sadržajima, smanjujući time nejednakost u društvu. Ostvarena je odlična suradnja s krovnim nacionalnim organizacijama osoba s invaliditetom, a digitalna pristupačnost integrirana je u strateške nacionalne dokumente.

Od donošenja zakona više od 1700 službenika iz tijela javnog sektora educirano je o osiguravanju digitalne pristupačnosti, a krajem 2023. godine održane su radionice za članove Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata na temu pristupačnosti digitalnih sadržaja te izgradnje i korištenja e-usluga. Zakon o pristupačnosti važan je korak prema stvaranju jednostavnijeg i pravednijeg digitalnog okruženja za sve građane.

Ostala postignuća