Politika zaštite privatnosti

U skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka koja se odnosi na obradu osobnih podataka i slobodno kretanje takvih podataka 2016/679, Pružatelj usluga prikuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika na legitiman, pravedan i transparentan način prikupljajući samo podatke potrebne za izvršenje posla ugovorenog između Pružatelja usluga i Korisnika.

Zbog jasnoće i ispravnog razumijevanja ovih uvjeta “Pružateljem usluga” smatra se Izborni stožer HDZ-a za izbore za Hrvatski sabor 2020., dok se svi posjetitelj internetske stranice Pružatelja usluga kao i potencijalni poslovni suradnici smatraju “Korisnicima”.

a) Vrsta prikupljenih i obrađenih osobnih podataka

“Osobni podatak” je svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili osobu koja se može identificirati. Pojedinac (Korisnik) je fizička osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi jednog ili više obilježja specifičnih za njegov fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet. Pristup internetskoj stranici Pružatelja usluga moguć je bez prijave odnosno registracije tj. bez otkrivanja identiteta Korisnika. Međutim, ukoliko Korisnik želi ostvariti kontakt ili dostaviti podatke radi volontiranja ili ostvarivanja druge vrste suradnje, tada je nužno ustupiti osobne informacije. U tom slučaju, potrebno je dostaviti ime i prezime, adresu elektroničke pošte, kontakt broj i eventualnu drugu popratnu dokumentaciju. U slučaju uskrate traženih osobnih informacija, Korisnik neće biti u mogućnosti pristupiti traženim stranicama, a Pružatelj usluga neće biti u mogućnosti odgovoriti na zahtjev. Prikupljeni osobni podaci koriste se isključivo u svrhu o kojoj je Korisnik obaviješten. Sve upite vezane uz obradu osobnih podataka Korisnik može proslijediti ovlaštenoj osobi Izbornog stožera HDZ-a za izbore za Hrvatski sabor 2020.  elektroničkom poštom na  izbori.gdpr@hdz.hr uz naznaku „Voditelj obrade podataka“.

b) Korištenje osobnih podataka

Korisnik ustupa osobne podatke Pružatelju usluga u svrhu izvršenja aktivnosti i/ili ugovornih obveza, za tehničke potrebe pri administraciji internetske stranice, komunikaciji s Korisnikom i izradi statistike. Osobne informacije neće biti otkrivene trećoj strani, osim u slučaju pristanka Korisnika. Korisnik samostalno odlučuje koje će informacije ustupiti Pružatelju usluga. U slučaju uskrate traženih informacija, Pružatelj usluga bit će prisiljen odbiti komunikaciju s Korisnikom.
Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti uvid u prikupljene osobne podatke kao i svrhu u koju se koriste odnosno zatražiti ispravak istih ukoliko ih smatra netočnima ili nepotpunima. Zahtjev za pristup informacijama i Zahtjev za ispravkom osobnih podataka podnosi se Voditelju obrade podataka elektroničkom poštom na e-mail adresu izbori.gdpr@hdz.hr uz naznaku „Voditelj obrade podataka“. Pružatelj usluga je dužan postupiti prema zahtjevu Korisnika u roku od mjesec dana.

c) Privola – suglasnost

Prilikom sklapanja poslovnog odnosa s Pružateljem usluga, kao i prilikom podnošenja upita ili ponude, Korisnik je dao pristanak za korištenje i obradu osobnih podataka osobi zaduženoj za obradu podataka kod Pružatelja usluga. Korisnik ima pravo u svakom trenutku povući suglasnost o obradi osobnih podataka i zatražiti da Pružatelj usluga odmah prekine daljnju obradu podataka i o tome obavijesti Korisnika. Zahtjev za povlačenjem suglasnosti podnosi se Voditelju obrade podataka elektroničkom poštom na adresu izbori.gdpr@hdz.hr  uz naznaku „Voditelj obrade podataka“. Pružatelj usluga će odmah prekinuti daljnju obradu osobnih podataka i o tome obavijestiti Korisnika. Nakon povlačenja suglasnosti, Pružatelj usluga će, bez odgađanja, trajno izbrisati sve prethodno prikupljene informacije o Korisniku.

d) Brisanje osobnih podataka

Korisnik ima pravo od Pružatelja usluga zatražiti trajno brisanje svih ili pojedinih osobnih podataka. Pravo se ostvaruje podnošenjem zahtjeva Voditelju obrade podataka elektroničkom poštom na adresu izbori.gdpr@hdz.hr odnosno uz naznaku „Voditelj obrade podataka“. Pružatelj usluga dužan je postupiti po zahtjevu u roku od mjesec dana i o tome obavijestiti Korisnika.

e) Pohrana i rok čuvanja podataka

Svi podaci su pohranjeni u zaštićenom virtualnom serveru i bit će biti trajno uništeni najkasnije prestankom postojanja svrhe radi koje su prikupljeni ili prestankom postojanja ove web stranice a najkasnije u roku od 6 mjeseci nakon završetka predsjedničkih izbora.

f) Automatsko bilježenje informacija (informacije koje nisu osobne)

Svaki pristup internetskoj stranici Pružatelja usluga automatski bilježi određene općenite podatke koji se ne smatraju osobnim podacima poput korištenog preglednika, broja posjeta, prosječnog intervala posjećenosti stranice te posjećenih stranica. Tako prikupljene podatke Pružatelj usluga koristi za mjerenje privlačnosti internetske stranice te poboljšanje sadržaja i korisničkog iskustva. Informacije o kojima je riječ nisu predmet posebnog razmatranja i priopćavanja trećim stranama.

g) Kolačići

Internetska stranica Pružatelja usluga koristi tzv. kolačiće (eng. „cookies“) – tekstualne datoteke koje internetski poslužitelj postavlja na uređaj kojim je Korisnik pristupio stranici. Datoteke se stvaraju prilikom učitavanja posjećenog mrežnog odredišta. Podaci se potom šalju u internetski preglednik stvarajući tekstualnu datoteku („cookie“). Internetski preglednik dohvaća i šalje datoteku ciljanom mrežnom odredištu (mjestu, stranici) prilikom povratka na istu stranicu. Kolačići služe za posluživanje svih značajki internetskih stranica i pružaju bolje korisničko iskustvo, a mogu biti privremeni (pohranjeni samo tijekom posjeta na internetsku lokaciju) ili trajni (pohranjeni na korisničkom uređaju, čak i nakon posjeta). Trajne „kolačiće treće strane“ Pružatelj usluga koristi za dobivanje statističkih podataka o posjetu i načinima korištenja stranice. Prikupljeni podaci uključuju IP adresu, podatke o pregledniku, jezik, operativni sustav i druge standardne podatke koji se prikupljaju i analiziraju isključivo u anonimnom i masovnom obliku. Internetska stranica Pružatelja usluga ne sadrži kolačiće koji omogućuju pokretanje programa ili postavljanje virusa na uređajima Korisnika.
Statistika Google Analytics koristi stranicu Pružatelja usluga i traži „kolačiće trećih strana“ za potrebe analiziranja. Podaci o načinima korištenja internetske stranice Pružatelja usluga mogu se povremeno prikupljati pomoću drugih sličnih alata. Uz pomoć jednostavnih postavki preglednika koje koristite na svojim uređajima, kolačiće možete izbrisati odnosno spriječiti njihov nastanak ukoliko se ne slažete s njihovom uporabom. Budući da je svrha kolačića omogućiti i poboljšati korištenje internetske stranice Pružatelja usluga, uzmite u obzir da sprečavanjem ili brisanjem kolačića možete onemogućiti funkcionalnost određenih značajki te uzrokovati njihov kvar i izgled u pregledniku.

h) Sigurnost

Pružatelj usluga čini sve što je u njegovoj moći kako bi jamčio sigurnost osobnih podataka. Korisnički podaci se dosljedno štite od gubitka, uništenja, krivotvorenja, manipulacije, neovlaštenog pristupa ili otkrivanja.

i) Prigovor nadležnom tijelu

U slučaju sumnje na zlouporabu prilikom sakupljanja i obrade osobnih podataka ili uskraćivanje informacija, Korisnik ima pravo podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP) kao nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka u Republici Hrvatskoj.