Digitalizacija svakodnevnih procesa

Unatoč percepciji o nekorištenju digitalnih usluga, digitalizacija je sastavni dio naših života i često je rabimo bez svijesti o tome. U Hrvatskoj sustav e-Građani pruža brojne usluge koje građanima štede vrijeme i novac, poput portala Zdravlje, e-Dnevnika, e-Porezne i e-usluga MUP-a. Hrvatska se posebno ističe u području pristupa e-zdravstvenim kartonima, s visokim rezultatom koji je znatno iznad prosjeka Europske unije. Osnovni cilj javnih elektroničkih usluga je ušteda vremena i omogućavanje brze i efikasne komunikacije s tijelima javnog sektora bez potrebe za fizičkim posjetom institucijama.

Dosadašnji repozitorij od 102 elektroničke usluge prolazi kroz redizajn, transformirajući sustav u portal povezanih informacija i usluga, s fokusom na korisničko iskustvo. Nadogradnja sustava uključuje i poboljšane funkcionalnosti poput pristupa roditelja uslugama za svoje dijete ili poduzetnika uslugama svoje tvrtke preko jedinstvenog sučelja.

Daljnja digitalizacija javnih usluga zahtijeva pripremu za agilan način rada, uspostavu timova sukladno Standardu razvoja javnih e-usluga radi kreiranja visoko personaliziranih usluga koje rješavaju životne situacije korisnika iz njihove perspektive. To bi moglo rezultirati smanjenjem ukupnog broja javnih digitalnih usluga, ali većom učinkovitošću i personalizacijom za korisnike.

Ostala postignuća