Pravedna Hrvatska

Transparentne institucije, pristupačnije zdravstvo i dostupno stanovanje

Snažne institucije temelj su svake demokratske i pravedne države koja počiva na vladavini prava i jednakosti pred zakonom. Institucije pružaju okvir za ekonomski razvoj i socijalnu stabilnost, što uključuje odgovornu vlast, transparentno zakonodavstvo, neovisno pravosuđe i slobodne medije. Poštivanje ustavnog poretka i zaštita interesa svih građana prioriteti su koji zahtijevaju odgovornu i dosljednu politiku.

U proteklom mandatu ubrzali smo, pojednostavnili i smanjili troškove sudskih postupaka, proveli smo digitalizaciju pravosuđa te ulagali u modernizaciju pravosudne infrastrukture. Donijeli smo i novu strategiju borbe protiv korupcije do 2030. godine s naglaskom na prevenciju svih oblika korupcije. Ukinuli smo imunitet članovima Vlade za koruptivna kaznena djela.

Poštujući neovisnost pravosuđa, osigurat ćemo djelotvoran pravosudni sustav, ojačati mehanizme borbe protiv korupcije, osigurati zaštitu od svakog oblika nasilja, osobito djece i žena, te modernizirati sustav vrednovanja rada svakog službenika i namještenika u javnoj upravi.

Prepoznajući glavne društvene teme poput zdravlja i priuštivog stanovanja građana, razvijat ćemo naprednije i dostupnije zdravstvo te donijeti mjere za povoljno stanovanje, pogotovo mladih i obitelji. Te su nam politike ključne za kvalitetniji život građana i izgradnju pravednije Hrvatske.