Vitalna Hrvatska

Kvalitetan život, demografska obnova, djeca i mladi

Prosperitet i napredak Hrvatske ovisi ponajprije o njezinoj vitalnosti. Zato je ključno ulagati u podizanje kvalitete života, u demografsku obnovu te u djecu i mlade, što je jedan od naših prioriteta. Iako smo se u protekla dva mandata suočavali s krizama bez presedana, nismo ni u jednom trenutku obustavili ulaganja u te ciljeve.

Mjerama državnog intervencionizma i paketima pomoći vrijednima 7,7 milijarda eura koji odražavaju društvenu solidarnost, spriječili smo poskupljenje struje, plina i goriva te ograničili cijene 30 vrsta proizvoda. Time smo zaštitili kupovnu moć građana i solidarno pomogli najugroženijima među nama.

Donijeli smo Strategiju demografske revitalizacije i Nacionalni program za mlade, a mirovine su rasle za 63 %. Vođeni obiteljskim vrijednostima nastavit ćemo osnaživati djecu, mlade i obitelji. Osigurat ćemo dostojanstvenu starost umirovljenicima, a sustav socijalne skrbi učiniti još djelotvornijim.

U skladu s načelom supsidijarnosti i dalje ćemo graditi partnerstvo s općinama, gradovima i županijama te jačati politiku ravnomjernog regionalnog razvoja koja čini okvir za stvaranje jednakih mogućnosti i kvalitetnijeg života, što je ključ demografske revitalizacije Hrvatske.