Održiva Hrvatska

Zelena tranzicija, dostupna energija i prehrambena sigurnost

Sve brže klimatske promjene uzrokovane ponajprije korištenjem fosilnih goriva sve su razornije za našu poljoprivredu. Skupa s očekivanim smanjenjem zaliha fosilnih goriva, koje Europa uvozi jer ih sama ne proizvodi dovoljno, čine dvostruki razlog za nužno i neizbježno ubrzavanje zelene tranzicije prema održivijem modelu razvoja.

U proteklom mandatu napredovali smo u izgradnji održivije Hrvatske te je Hrvatska danas 12. u svijetu prema ispunjavanju Ciljeva održivog razvoja. Za veću energetsku samodostatnost Hrvatske izgradili smo LNG terminal na Krku i gotovo smo utrostručili udjel novih obnovljivih izvora energije u energetskoj potrošnji. Učinili smo iskorake u pogledu naprednijeg vodnog gospodarstva te gospodarenja otpadom. Radi veće prehrambene sigurnosti zemlje za 50 % smo povećali vrijednost hrvatske poljoprivredne proizvodnje, a broj mladih poljoprivrednika u Hrvatskoj povećan je za trećinu, odnosno za 6 tisuća, što je ohrabrujuće za cijeli sektor poljoprivrede. Obnovu od potresa iskoristili smo za energetsku obnovu zgrada.

U idućem mandatu nastavit ćemo raditi na zelenoj tranziciji. Razboritom i uključivom zelenom tranzicijom želimo svima omogućiti kvalitetniji život. To znači osigurati opskrbu što čišćom i što jeftinijom energijom, a istodobno očuvati naše prirodne i poljoprivredne resurse za buduće generacije. Uz povećanje poljoprivredne i energetske proizvodnje, djelotvornije ćemo gospodariti otpadom stavljanjem u funkciju pet novih centara. Ulagat ćemo u vodno gospodarstvo radi smanjenja gubitaka vode, kvalitetnije opskrbe i javne odvodnje te bolje zaštite od poplava.